Resultats definitius Proves d’Accés CSMV 2018-2019/ Resultados definitivos Pruebas de Acceso CSMV 2018-2019

 • AVÍS IMPORTANTTot aquell aspirant seleccionat en les llistes definitives de puntuacions, ha de confirmar l’acceptació de vacant en el següent formulari de google:

  FORMULARI ACCEPTACIÓ VACANT
  El termini per a confirmar la vacant serà del 12 al 24 de juliol de 2018.

  A partir del 25 de juliol, tot aquell aspirant seleccionat que no haja emplenat el formulari de google  s’entendrà que renuncia a la vacant obtinguda.

  Del 25 al 30 de juliol es cridarà per ordre als aspirants de la llista d’espera de l’especialitat amb alguna vacant sense cobrir.

  El dia 31 de juliol es publicarà un llistat amb la data i hora exacta de matriculació de cada aspirant seleccionat. La formalització de la matrícula es realitzarà en el mes de setembre.

  Per altra banda, el 31 de juliol es convocarà les proves d’accés per a setembre de les vacants no cobertes.

  AVISO IMPORTANTE

  Todo aspirante seleccionado en las listas definitivas de puntuaciones, debe confirmar la aceptación de la vacante en el siguiente formulario de google:
  FORMULACIO ACEPTACIÓN VACANTE

  El plazo para confirmar la vacante será del 12 al 24 de julio de 2018.

  A partir del 25 de julio, todo aspirante seleccionado que no haya rellenado el formulario de google se entenderá que renuncia a la vacante obtenida.

  Del 25 al 30 de julio se procederá a llamar por orden a los aspirantes de la lista de espera de la especialidad con alguna vacante sin cubrir.

  El día 31 de julio se publicará un listado con la fecha y hora exacta de matriculación de cada aspirante seleccionado. La formalización de la matrícula se realizará en el mes de septiembre.

  Por otro lado, el 31 de julio se convocará las pruebas de acceso para septiembre de las vacantes no cubiertas.