Proves d’accés 2020-2021/ Pruebas de acceso 2020-2021 Setembre/Septiembre

  • Convocatòria i calendari / Convocatoria y calendario 
  • Termini d’inscripció i matrícula / Plazo de inscripción y matrícula
    • Període d’inscripció / Periodo de inscripción del 1 al 3 de setembre de 2020, ambdós inclusivament / del 1 al 3 de septiembre de 2020, ambos inclusive
  • Dates de realització de les proves / Fechas de realización de las pruebas del 7 al 14 de setembre / del 7 al 14 de septiembre