Resultats definitius Proves d’Accés 2017-2018. Instruccions i formulari d’acceptació de vacant/ Resultados definitivos Pruebas de Acceso 2017-2018. Instrucciones y formulario de aceptación de vacante

RESULTATS DEFINITIUS/ RESULTADOS DEFINITIVOS Composició/ Composición Direcció/ Dirección Interpretació/ Interpretación Musicologia/ Musicología Pedagogia/ Pedagogía Sonologia/ Sonología INSTRUCCIONS I FORMULARI D’ACCEPTACIÓ DE VACANT/ INSTRUCCIONES Y FORMULARIO

1 17 18 19 20 21 24