Convocatòria contractació professorat especialista: Escena Lírica, Mecànica i manteniment d’Instruments de Corda, Mecànica i manteniment d’Instruments de Vent, Tècnica Corporal i Moviment, Jazz Percussió, Jazz Trombó, Jazz Saxòfon, Jazz Trompeta.

Convocatoria Contratación Profesorado Especialista para el CSMV en las siguientes especialidades: Escena Lírica Mantenimiento y mecánica (Instrumentos de Cuerda) Mantenimiento y mecánica (Instrumentos de Viento)

Resultats definitius Proves d’Accés 2017-2018. Instruccions i formulari d’acceptació de vacant/ Resultados definitivos Pruebas de Acceso 2017-2018. Instrucciones y formulario de aceptación de vacante

RESULTATS DEFINITIUS/ RESULTADOS DEFINITIVOS Composició/ Composición Direcció/ Dirección Interpretació/ Interpretación Musicologia/ Musicología Pedagogia/ Pedagogía Sonologia/ Sonología INSTRUCCIONS I FORMULARI D’ACCEPTACIÓ DE VACANT/ INSTRUCCIONES Y FORMULARIO

1 16 17 18 19 20 24