MÀSTER EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’INTERPRETACIÓ MUSICAL I RECERCA PERFORMATIVA

Valencià  –  Español

El Màster en Ensenyances Artístiques d’Interpretació Musical i Investigació Performativa constituïx el primer Màster Oficial en Ensenyances Artístiques verificat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. S’impartix en castellà i valencià.

El pla d’estudis s’ha dissenyat d’acord amb el model de postgrau en música de les institucions superiors de música de l’Espai Europeu d’Educació Superior i seguint les exigències establides pel Reial Decret 1614/2009 que regula el disseny dels plans d’estudis del títol de Màster.

La plantilla de professorat la constituïx un grup de docents del Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València amb una reconeguda i dilatada experiencia concertística i investigadora. A este col·lectiu cal sumar un grup de prestigiosos professors invitats amb una llorejada experiència interpretativa.

El pla d’estudis consta de 90 ECTS i permet a l’alumnat seleccionar l’orientació més idònia als seus interessos acadèmics i investigadors. Està estructurat en un mòdul general (60 ECTS) i dos mòduls d’especialització (30 ECTS) dels quals l’alumne ha de seleccionar un: professional o investigador.

Les matèries s’articulen entorn de quatre itineraris d’especialització: Música barroca; Música clàssica; Música romàntica; Música moderna i contemporània.

El mòdul investigador perseguix establir les bases de la investigació lligada al fet artístic en l’àmbit de la denominada investigació artística o performativa, és a dir, basada en la pràctica. Amb este mòdul els/les estudiants treballaran els mètodes teòrics, d’investigació i de documentació que els aportaran els coneixements necessaris per a la seua iniciació en les tasques investigadores.

En canvi, el mòdul professional pretén aprofundir i perfeccionar les tècniques d’interpretació de l’instrument, amb èmfasi en un repertori especialitzat que capacite a l’alumnat per a l’exercici d’una labor interpretativa d’alt nivell d’acord amb les característiques de la seua modalitat i especialització. A més, amb este mòdul els/les estudiants tindran l’oportunitat de realitzar pràctiques externes en formacions musicals professionals.

L’estudiant que curse este Màster tindrà la possibilitat d’accedir a un programa de Doctorat segons la normativa que estipule cada universitat.