Gravacions al LEA / Grabaciones en el LEA

Instruccions de gravació per a alumnes del CSMV / Instrucciones de grabación para alumnos del CSMV

Horari de gravació / Horario de grabación (de desembre a maig / de diciembre a mayo):
Aula 209/210

Dimarts / Martes: 10:30 – 12:00
Dimecres / Miércoles: 8:30 – 10:30
Dijous / Jueves: 10:30 – 12:30

Màxim: 6 persones (ex: quintet + piano).
Els grups de jazz i alumnes de percussió han de planificar el muntatge per no demorar la sessió. La durada dels enregistraments no s’ha d’estendre més d’un hora ja que a posteriori es realitza el procés de mescla i mastering amb l’interessat (~ 30 min), i així emportar-se la gravació en el mateix moment. Es poden fer diverses gravacions, però sense talls freqüents, ja que demora molt el treball posterior de mastering. El laboratori disposa de càmera de vídeo per al registre de la grabació. Es podran reservar diverses sessions segons disponibilitat.

Máximo: 6 personas (ej: quinteto + piano).
Los grupos de jazz y alumnos de percusión deben planificar el montaje para no demorar la sesión. La duración de las grabaciones no debe extenderse más de 1 hora ya que a posteriori se realiza el proceso de mezcla y mastering con el interesado (~30 min), y así llevarse la grabación en el mismo momento. Se pueden hacer varias tomas, pero sin cortes frecuentes, ya que demora mucho el trabajo posterior de mastering. El laboratorio dispone de cámara de video para el registro de la grabación. Se podrán reservar varias sesiones según disponibilidad.

Calendari de disponibilitat per a les gravacions/ Calendario de disponibilidad para las grabaciones

Sol·licitud online mitjançant aquest formulari / Solicitud online mediante este formulario: