Estructura de la prova d’accés / Estructura de la prueba de acceso

COMPOSICIÓ                                         

DIRECCIÓ

INTERPRETACIÓ

Arpa                            Cant                           Clavicèmbal              Guitarra

IOS Clarinet              IOS Contrabaix         IOS Fagot                    IOS Flauta

IOS Oboé                   IOS Percussió            IOS Saxofon               IOS Trombó

IOS Trompa              IOS Trompeta           IOS Tuba                     IOS Viola

IOS Violí                    IOS Violoncel      IMTP Dolçaina      Jazz                              Orgue

Piano 

MUSICOLOGIA                                          PEDAGOGIA

SONOLOGIA

 

Model de la prova d’anàlisi de l’especialitat d’INTERPRETACIÓ

Model de la prova d’anàlisi de l’especialitat de PEDAGOGIA

Model de la prova d’anàlisi de l’especialitat de DIRECCIÓ