Estructura de la prova d’accés / Estructura de la prueba de acceso

INTERPRETACIÓ

Arpa                            Cant                            Clavicèmbal               Guitarra

IOS Clarinet               IOS Contrabaix         IOS Fagot                    IOS Flauta

IOS Oboé                    IOS Percussió            IOS Saxofon               IOS Trombó

IOS Trompa               IOS Trompeta           IOS Tuba                     IOS Viola

IOS Violí                     IOS Violoncel            IMTP Dolçaina           Jazz

Orgue                          Piano

COMPOSICIÓ           DIRECCIÓ                 MUSICOLOGIA             

PEDAGOGIA            SONOLOGIA


Model de la prova d’anàlisi de l’especialitat d’INTERPRETACIÓ

Model de la prova d’anàlisi de l’especialitat de PEDAGOGIA

Model de la prova d’anàlisi de l’especialitat de DIRECCIÓ