Erasmus

erasmus_banner1-e1423419837309

El Departament de Relacions Internacionals del Conservatori Superior de Música de València, desenvolupa principalment les gestions dels programes de mobilitat, tant nacionals com a internacionals amb la finalitat d’afavorir la mobilitat dels estudiants i professors del centre. L’objectiu és contribuir a la internacionalització dels estudis musicals i a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Departamento de Relaciones Internacionales del Conservatorio Superior de Música de Valencia, desarrolla principalmente las gestiones de los programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales con el fin de favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores del centro. El objetivo es contribuir a la internacionalización de los estudios musicales y a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior.

El contacte amb el Departament es realitzarà a través dels correus electrònics al Coordinador del Departament Erasmus: / El contacto con el Departamento se realizará a través de los correos electrónicos al Coordinador del Departamento Erasmus:

PROFESSOR D. FRANCESC GAYA FONTS

Horari d’atenció / Horario atención: Dimecres / Miercoles de 14:00 h. a 15:00 h.

Despatx de Relacions Internacionals / Despacho Relaciones Internacionales

E-Mail: erasmus@csmvalencia.es

Tel : 961206970


ALUMNOS OUTGOING

Guia informativa

Tramitació / Tramitación

Alumnat interessat en realitzar una mobilitat Erasmus al curs 2019/20: podeu inscriure-vos per al procés de Preselecció de Candidats a l’enllaç de més avall, fins al dia 26 de novembre de 2018. Aconsellem que llegiu prèviament la Guia Informativa

Formulari sol.licitud alumnes erasmus OUT

Una volta finalitzat el termini de preselecció de candidats, tots aquells estudiants que no van participar al procés de preselecció, però vullguen realitzar una mobilitat Erasmus al curs 2019/20, poden inscriure’s a l’enllaç de més amunt. Aniran quedant ordenats al llistat de nominats, darrere dels que sí hi participaren, segons estricte ordre de rebuda d’inscripcions /

Una vez finalizado el plazo de preselección de candidatos, todos aquellos estudiantes que no participaron en el proceso de preselección, pero quieren realizar una movilidad Erasmus durante el curso 2019/20, pueden inscribirse en el enlace de más arriba. Irán quedando ordenados en el listado de nominados, detrás de los que sí participaron, según estricto orden de recepción de inscripciones


DESTINOS / PARTNERS


INCOMING STUDENTS


ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

EPS (Erasmus Policy Statement)