Erasmus

erasmus_banner1-e1423419837309

El Departament de Relacions Internacionals del Conservatori Superior de Música de València, desenvolupa principalment les gestions dels programes de mobilitat, tant nacionals com a internacionals amb la finalitat d’afavorir la mobilitat dels estudiants i professors del centre. L’objectiu és contribuir a la internacionalització dels estudis musicals i a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Departamento de Relaciones Internacionales del Conservatorio Superior de Música de Valencia, desarrolla principalmente las gestiones de los programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales con el fin de favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores del centro. El objetivo es contribuir a la internacionalización de los estudios musicales y a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior.

El contacte amb el Departament es realitzarà a través dels correus electrònics al Coordinador del Departament Erasmus: / El contacto con el Departamento se realizará a través de los correos electrónicos al Coordinador del Departamento Erasmus:

PROFESSOR D. FRANCESC GAYA FONTS
Horari d’atenció / Horario atención: Dimecres / Miercoles de 14:00 h. a 15:00 h.
Despatx de Relacions Internacionals / Despacho Relaciones Internacionales
E-Mail: erasmus@csmvalencia.es
Tel : 961206970


ALUMNOS OUTGOING

Guia informativa

Preselecció d’estudiants / Preselección de estudiantes

AVÍS. Data límit de lliurament de sol·licituds: 27 de novembre de 2017
AVISO. Fecha límite de entrega de solicitudes: 27 de noviembre de 2017

Abans d’omplir el formulari de sol.licitud, llegiu atentament la Guia Informativa.
Antes de cumplimentar lel formulario de solicitud, leer atentamente la Guia Informativa.

Formulari sol.licituds / Formulario solicitudes

Tramitació / Tramitación


DESTINOS / PARTNERS


INCOMING STUDENTS


ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

EPS (Erasmus Policy Statement)