Erasmus

erasmus_banner1-e1423419837309

El Departament de Relacions Internacionals del Conservatori Superior de Música de València, desenvolupa principalment les gestions dels programes de mobilitat, tant nacionals com a internacionals amb la finalitat d’afavorir la mobilitat dels estudiants i professors del centre. L’objectiu és contribuir a la internacionalització dels estudis musicals i a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Departamento de Relaciones Internacionales del Conservatorio Superior de Música de Valencia, desarrolla principalmente las gestiones de los programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales con el fin de favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores del centro. El objetivo es contribuir a la internacionalización de los estudios musicales y a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior.

El contacte amb el Departament es realitzarà a través dels correus electrònics al Coordinador del Departament Erasmus: / El contacto con el Departamento se realizará a través de los correos electrónicos al Coordinador del Departamento Erasmus:

PROFESSOR D. FRANCESC GAYA FONTS

Horari d’atenció / Horario atención: Dimecres / Miercoles de 14:00 h. a 15:00 h.

Despatx de Relacions Internacionals / Despacho Relaciones Internacionales

E-Mail: erasmus@csmvalencia.es

Tel : 961206970


ALUMNOS OUTGOING

Guia informativa

L’alumnat interessat en realitzar una mobilitat Erasmus al curs 2020-21 haurà d’inscriure’s al formulari de sol.licitud següent, abans del dilluns 2 de desembre de 2019. És aconsellable llegir prèviament la Guia Informativa “Movilidad de estudiantes 2020-21” / El alumnado interesado en realizar una movilidad Erasmus en el curso 2020-21 deberá inscribirse en el formulario de solicitud siguiente, antes del lunes 2 de diciembre de 2019. Es aconsejable leer previamente la Guía Informativa “Movilidad de estudiantes 2020-21”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdJWMlL6FCmG4mDxb8FYtJSKjRk4YHJnxLiZ3UFUaIYcoQZA/viewform

Els qui tingueu certificats d’idiomes, feu-nos-los arribar en format pdf al correu erasmus@csmvalencia.es, per tal que puguem fer-ne la baremació corresponent, segons consta a les pàgines 23 a 31, “Preselecció de candidats”, de la Guia Informativa / Aquellos que tengáis certificados de idiomas, hacernoslos llegar en formato pdf al correo erasmus@csmvalencia.es, para que podamos realizar la baremación correspondiente, según consta en las páginas 23 a 31, “Preselección de candidatos”, de la Guía Informativa


DESTINOS / PARTNERS


INCOMING STUDENTS


ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

EPS (Erasmus Policy Statement)