Convenis/Convenios

CENTRE D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El Centre d’Idiomes de la Universitat de València ha subscrit un acord de col·laboració amb el Conservatori Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo’ de València. Una iniciaFva que afavorirà la formació plurilingüe, la traducció i correcció de textos, així com l’avaluació de competències lingüísFques. Gràcies a aquest acord, el Centre d’Idiomes de la UV posa a disposició del personal direcFu i d’administració, així com als docents i estudiantat del Conservatori ‘Joaquín Rodrigo’, una bonificació del 10% sobre el preu aplicable al públic en general en els diferents cursos que es matriculen.

Link al Centre d’idiomes