LINGUASKILL

Estimat alumnat,

el 27 de maig es va firmar un acord entre el Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia i la Universidad de Cambridge pel qual, s’estableix un marc de col·laboració a l’àmbit de la formació de la llengua anglesa de l’alumnat del CSMV.

Per tant, és un plaer per a nosaltres anunciar que el Conservatori Superior de Música de València començarà a organitzar les proves conduents a l’obtenció de certificació de nivell en llengua anglesa de la University of Cambridge, mitjantçant el nou examen LINGUASKILL.

LINGUASKILL és un examen multinivell que es fa 100% online. És a dir, potser una persona tinga un B1 i la persona del costat un B2. L’examen pot certificar des d’A1 fins a C1.

La matrícula és exclusiva per a alumnat i personal del nostre conservatori, amb el requisit d’haver cursat les assignatures d’Idioma Aplicat I i Idioma Aplicat II. També es pot matricular alumnat que haja acabat els seus estudis al conservatori en anys anteriors.

La certificació està avalada per la University of Cambridge i és vàlida arreu del món. En Espanya, està reconeguda per l’entorn universitari (CRUE, ACLES, ERASMUS, etc.) i per la majoria de conselleries d’educació (Catalunya, Madrid, País Basc, Extremadura,…) La Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana encara no l’ha afegida al seu índex de reconeixement, però s’està treballant en aquest sentit.

L’enllaç per a la matrícula és: 
https://lenguasvivasexams.com/examenes-linguaskill-conservatorio-superior-de-musica/

DATES D’INSCRIPCIÓ: de l’1 al 15 de juny.

DATA D’EXAMEN: 30 de juny.

Podeu trobar més informació sobre l’examen i models ací: 
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/

Bona sort!