CONVOCATÒRIA PER A L’OBTENCIÓ DEL PREMI EXTRAORDINARI FINAL DE TÍTOL (Promoció del curs 2019/20) / Convocatoria para la obtención del premio extraordinario final de título (promoción 2019/2020)

Las pruebas se realizarán del 16 al 20 de noviembre de 2020

Plazo para solicitar la participación: hasta las 23.59 del 6 de noviembre

Requisits i estructura/Requisitos y estructura

Formulari de inscripció