calendari d’avaluacions 2019-2020 / calendario de evaluaciones 2019-2020

Calendari d’avaluacions 2019-2020 /
Calendario de evaluaciones 2019-2020

Les qualificacions del TFT es podran consultar a partir de les 14:00 hores del dia 22 de juny / Las calificaciones del TFT se podran consultar a partir de las 14:00 horas del día 22 de junio