Erasmus. Curs 2020-2021

Obert el periode de sol.licituds (fins dilluns 2 de desembre 2019) per als alumnes que vulguen realitzar una mobilitat Erasmus al curs 2020-21. Informació i formulari online de sol.licituds a 
https://csmvalencia.es/erasmus/

Abierto el periodo de solicitudes (hasta el lunes 2 de diciembre de 2019) para los alumnos que deseen realizar una movilidad Erasmus en el curso 2020-21. Información y formulario online de solicitudes en https://csmvalencia.es/erasmus/