Prova específica d’accés de DIRECCIÓ: Exercici 1.b

Exercici 1.b: Segon moviment de la Simfonia nº104 (Hob.I/104) de J. Haydn/ Ejercicio 1.b: Segundo movimiento de la Sinfonía nº104 (Hob.I/104) de J. Haydn