Avís alumnat TFT/ Aviso alumnado TFT

La propera setmana es publicaran les Instruccions per al Treball Final de Títol, curs 2018-2019. El termini per a la presentació de sol·licituds de proposta de TFT serà del 15 al 23 d’octubre de 2018/ La próxima semana se publicarán las Instrucciones para el Trabajo Fin de Título, curso 2018-2019. El plazo para la presentación de solicitudes de propuesta de TFT será del 15 al 23 de octubre de 2018.