Instruccions per al curs 2018-2019/ Instrucciones para el curso 2018-2019

Resolució de 3 de juliol de 2018, de la direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Cantres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.