TRIBUNALS TFT CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA, JULIOL 2018/ TRIBUNALES TFT CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, JULIO 2018

Tribunals, dates i aules per a la defensa de TFT en convocatòria extraordinària/ Tribunales, fechas y aulas para la defensa de TFT en convocatoria extraordinaria