PROVES D’ACCÉS SETEMBRE 2017/ PRUEBAS DE ACCESO SEPTIEMBRE 2017

Llistat provisional de persones admeses a les proves específiques d’accés, convocatòria setembre 2017/ Listado provisional de personas admitidas a las pruebas específicas de acceso, convocatoria septiembre 2017