Convocatòria contractació professorat especialista: Escena Lírica, Mecànica i manteniment d’Instruments de Corda, Mecànica i manteniment d’Instruments de Vent, Tècnica Corporal i Moviment, Jazz Percussió, Jazz Trombó, Jazz Saxòfon, Jazz Trompeta.

Convocatoria Contratación Profesorado Especialista para el CSMV en las siguientes especialidades:

MODEL DE SOL·LICITUD/ MODELO DE SOLICITUD

BAREM/ BAREMO