Llistat provisional d’aspirants seleccionats, en llista d’espera i exclosos en les Proves d’Accés CSMV 2017-2018/ Listado provisional de aspirantes seleccionados, en lista de espera y excluidos en las Pruebas de Acceso CSMV 2017-2018

Llistat provisional d’aspirants seleccionats, en llista d’espera i exclosos en les Proves d’Accés CSMV 2017-2018/ Listado provisional de aspirantes seleccionados, en lista de espera y excluidos en las Pruebas de Acceso CSMV 2017-2018