Actualització de dates, aules i tribunals per a la defensa de TFT en convocatòria ordinària, juny 2017

Actualización de fechas, aulas y tribunales para la defensa de TFT en convocatoria ordinaria, junio 2017