TRIBUNALS TFT CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA, JUNY 2017/ TRIBUNALES TFT CONVOCATORIA ORDINARIA, JUNIO 2017

Tribunals, dates i aules per a la defensa de TFT en convocatòria ordinària/ Tribunales, fechas y aulas para la defensa de TFT en convocatoria ordinaria